Chovná stanice - Shagya ArabÚvod

Chovná stanice - Shagya ArabNovinky

Chovná stanice - Shagya ArabO plemeni

Chovná stanice - Shagya ArabNaąe koně

Dáma

Registana

Chovná stanice - Shagya ArabVýstavy a závody

Chovná stanice - Shagya ArabProjíľďky na
koních

Chovná stanice - Shagya ArabSponzorský dar

+420 607 810 377
info@fleti.cz

Na písku 649/38
Stará Boleslav 250 01

Chovná stanice - Shagya Arab

  Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Chovná stanice - Shagya Arab

Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab
 

Výstavy a závody

Dal nov foteky Rediga u nen na prodej.........

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 8 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 37 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 59 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 60 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 80 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 94
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 106 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 127

Pidny fotky imlinky

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 3 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 12 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 16 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 31 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 32 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 116
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 132 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 143

http://www.muller-equine.cz/reprodukce-koni-1/historie-stanice/rok-2011/con-me-cooler-than-me.htm


Pidvm fotky naeho te u valacha 2letho vyblujcho imla Rediga. Je na prodej.

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 15 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 63 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 91 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 98 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 134 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 150

Pidvm foteky imly a malho Rediga - pida

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 0 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 7 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 25 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 43 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 48 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 56
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 62 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 64 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 65 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 67 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 74 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 76
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 81 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 83 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 105 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 112 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 115 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 117
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 125 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 130

Pidny fotky a spchy klisny Dmy a jej nov paniky. V distannch dostizch se letos umstily nejprve na 8 mst a naposledy si vyjely pkn 3 msto. GRATULUJEME a jen tak dle

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 6 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 28 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 45 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 58 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 66 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 71
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 88 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 89 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 103 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 131 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 138

4.9.2010 za vydaenho poas probhly posledn rozlukov parkurov zvody. Vyvedlo se jak poas tak tern i spolenost a vkony jezdeckch dvojic.
imlika la moc pkn a kdybych nevhala tak ve pela ist. Za m zavhn v obouch startech obdrela 4tr. body. Ale pocit to byl super. Pidny fotky z parkur.

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 9 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 13 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 33 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 40 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 41 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 47
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 69 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 79 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 86 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 87 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 96 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 99
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 102 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 119 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 133 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 152

1.8.2009 - Po del zdravotn odmlce jsem se se imlou zastnila skokovch zvod v domcm prosted u ns na Komrn. Pro zatek jsme startovaly v parkuru st. Z s vsledkem 4tr. body za schozen jedn pekky. Byly jsme spokojen ob dv. Tak snad to zdrav dovol a dokonme leton sezonu bez razu. Pidny foto ze zvod

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 4 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 42 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 92 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 93 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 100 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 108
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 137 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 149

Zatkem dubna 2009 byla klisna Dma prodna novm majitelm, kte aktivn zvod ve vytrvalosti. Vzhledem k Damn rodokmenu je zrozena pro vhodn na vytrvalostn zvody.
Zatm se Dama v novm prosted rozkoukv a i pezto se ji zastnila dvouch zvod.
1 zvod v Tebun 09 v kategorii KP dopadle velmi slibn Dama byla 9 z 23 kon.
2 zvod Lzn Blohrad byla po dokonen vylouena pro zakulhn ve vetirinrn prohldce.
Drme paleky pi dalch startech. Po zpracovn budou pidny foteky z novho domova.


06.09.2008 opt budeme zvodit u ns v Nymburku Komrno, propozice a asov rozvrh zvod je na www.jkkomarno.wz.cz. Startovat budu s Dmou v 2. souti. Tak snad to dobe dopadne.


Dne 23.8.2008 v Jezdeckm arelu Pod hradem ve Strakonicch XVI. Nrodn pehldka kon plemene SHAGYA ARAN Zatek v 10.00 program nsledovn Mlad hebci, Mlad klisny Plemenn hebci, plemenn kobyly.


Tuto sobotu dne 05.07.2008 budou opt zvody na Komrn Nymburk. Budeme se astnit jak s Dmou tak se imlou tak jsme zvdavy jak dopadnem.


27.04.2008 imla - Registana startovala na prvnch letonch parkurovch zvodech. Konaly se v JK Komrno v na domovsk stji. Ji 2 msce trnujeme s velice zkuenou trenrkou a jezdkyn Lenkou Matunovou, a proto jsme se rozhodly startova v zvod stupn ZL a L*.
Vsledky
ZL - 0 trestnch bod v zkladnm parkuru a v rozskakovn 8 tr.b. 2 schozen
v L* 0tr. v zkl. parkuru a v rozeskakovn 4 tr.b jedno schozen.
Ob jsme byly moc spokojen s naiimy vsledky. Tme se na dal zvody. pln vsledky
na www.jkkomarno.wz.cz Postupn budou pidny filmov zznamy a foteky od profi foto.


VOLN TRNING s moj prozatm vkonnostn nejlep kobylkou REGISTANOU. Trnujeme jak drezuru tak skoky. Foceno 30.9.2007 souasn s zkoukou vkonnosti m druh kobylky

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 14 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 22 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 23 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 39 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 50 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 52
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 54 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 82 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 84 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 90 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 114 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 129
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 141 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 144 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 148

DNE 30.z.2007 jsem s kobylkou Dmou absolvovala vkonnostn zkouky Shagya arab s perfektnm vsledkem 8,6 bod. Zkouky z vkonnu se skldaj z drezurn prce - zkladn chody a cviky, kavaletov ady a nsledn z ady postupov. Touto zkoukou by mli projt vichni chovn jedinci ale prozatm je to podmnkou pro plemenn hebce a u klisen je tato zkouka dobrovoln. Tm, e jsme ji spn dokonily a tak jsme splnily parametry vypsan Svazem se tako kobylka zapslala do Hlavnho svazku plemenn knihy. BLAHOPEJEME

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 2 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 10 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 11 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 18 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 20 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 27
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 36 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 121 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 124 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 136 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 139 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 145

13.10.2007 jsem se se imlou - Registanou vypravila na zvren skokov parkry na Gabrielku. Ovem nejela jsem ji j sama ale poprosila jsem velice dobrho jezdce pana Milana Plka aby ji pedvedl na tchto velice prestinch zvodech. imla byla pihlena do soute se stupovanou obtnost do 110 cm tam udlali 2 chybky (teprve zahvac seznamovac kolo) a na sout 1. ronk skokov derby - Cena JK Gabrielka Praha kurs byl prodn skoky do 110cm seskoky, vskoky, skoky se snenm doskokem a parkurov pekky do 120cm. Na tyto zvody se sjela skokov elita jezdc a kon, za zmnku stoj jmenovat- p. Lubomr Vrtek - Mistr R 2007 ve vestrannosti, Ji Cipra - matador vestrannch zvod, Veronika Rosick - nejlep juniorka a mnoho dalch zkuench jezdc a jezdky. Trasa mla pedepsan asov limit 5 min avak prmrn byly dosahovny limity 1min 65 v.
Moje kobylka pedepsanou trasu zvldla za 1,61 a nakonec se umstila na krsnm 10 mst .

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 29 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 30 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 34 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 35 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 53 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 57
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 68 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 135 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 142

Litomice, 11.srpna 2007
Neoficiln vsledkov listina.Za ppadn chyby se omlouvm. Oficiln verze a podrobn vsledky budou vyveny na portlu SHAGYA

Mlad hebci
1let, ro. 2006, nebyl ptomen

2let, ro. 2005
1.mstoHrun SK 1/29/Shkat.2
2.msto SAHIB SK/1/30/Sh(46,7)kat.3

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 107 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 111

3let, ro.2004
1.mstoNANDY G 1/28/Sh(50)kat.4
2.mstoDEAN SK 1/27/Sh(45,67)kat.5

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 55 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 153

4 a 5 let 2002 a 2003
1.msto EL DORADO SK 1/23/Shkat.10
2.msto KADR SK/1/24/Sh(48,67)kat.6

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 61 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 104

Mlad klisny
1let 2006, nebyly ptomn

2 let 2005
1.msto JANIN A/2(52,67)kat.18
2.msto LARA DEL BORGO (52)kat.17

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 17 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 113

3let2004
1.msto LAMIA D 1/15/Sh(49,67)kat.21

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 128

4let 2003
1.msto DMA OB 3/10/Sh(51,33), vy hodnocen vtypu kat. 23
2.msto SA K6/10/Sh(51.33)kat.22

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 19 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 51

Plemenn hebci
1.msto745 OBAJAN II-CZ RADIV (56,67)kat.26
2.msto 2945 GAZAL II-CZ WIZARD(53,67)kat.24

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 75 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 95

Plemenn klisny
5-7 let
1.mstoSHRMI CZ-SH-A-246(55,33)kat.36
2.mstoHASHA CZ-Sh-A-235(54,67)kat.31

8-11 let
1.mstoLAGUNA CZ-Sh-A-168(55)kat.43
2.mstoLATIFA CZ-Sh-A-175(54,67)kat.39

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 118

12-16 let
1.msto HASIMACZ-Sh-A-74(61)kat.44
2.mstoDARA CZ-Sh-A-112(57)kat.45

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 140 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 146

Vtz pehldky Mlad hebec
1.mstokat.. 4 NANDY
2.msto kat..10 EL DORADO

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 73 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 101

Vtz pehldky Mlad klisna
1.msto kat.. 17 LARA DEL BORGO
2.msto kat.. 18 JANIN

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 85 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 147

Vtz pehldkyPlemenn hebec
1.msto kat.. 26 RADIV
2.msto kat.. 24 WIZARD

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 109 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 110

Vtz pehldky Plemennklisna
1. msto kat.. 45 HASIMA
2. msto kat.. 44 DARA

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 49

K pehldky 2007
Kat. . 45 HASIMA

Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 1 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 5 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 21 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 24 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 26 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 38
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 44 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 70 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 72 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 77 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 78 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 97
Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 120 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 122 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 123 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 126 Chovná stanice koní plemene Shagya Arab 151

Chovná stanice - Shagya Arab
Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab

 
Tel: Adresa: E-mail:
+420 607 810 377 Na písku 649/38 info@fleti.cz
  Stará Boleslav 250 01  
Chovná stanice