Chovná stanice - Shagya ArabÚvod

Chovná stanice - Shagya ArabNovinky

Chovná stanice - Shagya ArabO plemeni

Chovná stanice - Shagya ArabNaąe koně

Dáma

Registana

Chovná stanice - Shagya ArabVýstavy a závody

Chovná stanice - Shagya ArabProjíľďky na
koních

Chovná stanice - Shagya ArabSponzorský dar

+420 607 810 377
info@fleti.cz

Na písku 649/38
Stará Boleslav 250 01

Chovná stanice - Shagya Arab

  Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Chovná stanice - Shagya Arab

Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab
 

O plemeni Shagya Arab

Shagya Arab na přehlídce Chovná stanice - Shagya Arab Majestátný Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab Nezkrotný temperament Shagya arab Chovná stanice - Shagya Arab Tmavé zbarvení srsti není u koňí Shagya Arab výjimkou Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab na zadních

Mohutný krk je základním znakem plemene Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab Čistě bílý kůň Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab je nesmírně temperamentní

Shagya Arab představuje daląí, na mezinárodní bázi v čistokrevné plemenitbě, tj. v uzavřených plemenných knihách národních chovatelských svazů, uskutečňovaný vývoj "arabského plemene" maďarských a rakouských hřebčínů Bábolna a Radovec.

Přes vysoký genetický podíl arabského plnokrevníka se od běľného typu tohoto plemene musí výrazně liąit větąí velikostí, rámcem a sílou kostí. Proto ve čtvrté generaci nesmí být z celkem ąestnácti předků více neľli devět arabských plnokrevníků. Jeho chovný cíl je Arab velkého rámce, který je stejnou měrou způsobilý jako uąlechtilý jezdecký a kočárový kůň pro kaľdého.

Shagya Arab musí být pohledný a vyváľený, s výrazem, dobře tvarovaným krkem jezdeckého koně, markantní horní linií, dlouhou zádí a neseným ohonem, při silném suchém fundamentu. Velký význam má vydatný, elastický, korektní průběh pohybu ve vąech třech chodech. Je vyľadována výąka nejméně 150 cm, aľ do asi 160 cm a obvod holeně ne menąí, neľli 18 cm.

Hlavním účelem vyuľití Shagya Araba je zpravidla náročnějąí oblast volného času. Nicméně pro svoji genetickou mnohotvárnost hraje toto plemeno nenahraditelnou roli pro budoucnost jako genetická rezerva pro ostatní chovy. Představuje outcrossové moľnosti pro jezdecká plemena koní. Plemeni koně, jako je Shagya Arab, které bylo přes dvěma sty lety chováno zcela čistokrevně, je nutné věnovat potřebnou pozornost - přispívá k pozitivnímu zachování a obnově koně jako druhu.

Shagya Arab není ľádným módním plemenem, které jak rychle vznikne, tak opět zanikne, nýbrľ je součástí kultury a historie. Nenahraditelně ztracená, pokud neochráníme původy a kdysi jako tolik cenný uznávaný účel - svébytné, pro účel vyuľití jako uľitkový kůň zaměřené arabské plemeno. Svojí hodnotu prokázal v průběhu staletí, jako zuąlech»ovatel pro chov teplokrevníků, trakénů a pony. Vąestranný nejen rodinný, ale také výkonný kůň, podle moľností a potřeb. Kdo jej jednou pozná, nebude chtít jeho láskyplný charakter a ąarm jiľ nikdy postrádat.

Posuzování Shagya Arabů je posuzováním chovných koní. Zcela jiné, neľli posuzování uľitkových a výkonnostních koní mají zde pro dědičnost vąechna hodnocená kriteria stejně významnou úlohu. Uľitkoví a výkonnostní koně mohou vykazovat vnějąí nedostatky, které jim nebrání ve splnění úkolu od nich očekávaných a jsou vyváľeny významnými výkonnostními vlastnostmi a atributy. Chovný kůň musí splňovat vąechny myslitelné poľadavky v exteriéru i interiéru i ve vąech třech druzích chodu, které mohou být kladeny na jeho potomky. Při chovatelských přehlídkách Shagya Araba je naplnění chovného cíle tohoto plemene měřítkem, kterým musí posuzovatel hodnotit jemu předváděné koně.

Chovná stanice - Shagya Arab
Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab

 
Tel: Adresa: E-mail:
+420 607 810 377 Na písku 649/38 info@fleti.cz
  Stará Boleslav 250 01  
Chovná stanice