Chovná stanice - Shagya ArabÚvod

Chovná stanice - Shagya ArabNovinky

Chovná stanice - Shagya ArabO plemeni

Chovná stanice - Shagya ArabNaąe koně

Dáma

Registana

Chovná stanice - Shagya ArabVýstavy a závody

Chovná stanice - Shagya ArabProjíľďky na
koních

Chovná stanice - Shagya ArabSponzorský dar

+420 607 810 377
info@fleti.cz

Na písku 649/38
Stará Boleslav 250 01

Chovná stanice - Shagya Arab

  Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Chovná stanice - Shagya Arab

Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab
 

Dámička pochází ze zápřahové rodiny otec i matka T spřeľení

Shagya Arab Dáma Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab na výstavě Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab Dáma při přebírání hlavní ceny Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab výtězný kůň Chovná stanice - Shagya Arab Výstava koní Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab nejlepąí kůň Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab na pastvě

Shagya Arab ve výběhu Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab Dáma při pití Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab na pastvě Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab při bočním pohledu

Shagya Arab Dáma ve stáji Majestátný Shagya Arab Klus koně plemene Shagya Arab Shagya Arab po tréninku Hřebelcování koně plemene Shagya Arab

Dáma OB3/10 CZ celým jménem Dáma 3 CZ-Sh-A 265
rodina CZ/12

Nar.: 25.2.2003, barva sm. bělka

Otec: 780 O´BAJAN III CZ- "Dibon" Třída I /7,5 výkonnost T v zápřaľí

Otec Dámy, typický představitel tohoto plemene

Matka: CZ-Sh-A-76 Darina Třída I/7,8 výkonnost T v zápřaľí

Krásná maminka plemene Shagya Arab

Rodokmen
DMA

Úspěchy: Dáma se zůčastnila XV národní přehlídky shagya arabů 2007 v Litoměřicích a stala se
vítěznou klisnou 4letých klisen - 1.místo bodové ohodnocení 7,4 body.

Klus na výstavě Shagya Arab v Litoměřicích Detail hlavy koně Shagya Arab Shagya Arab na přehlídce

30.09.2007 úspěąně vykonala výkonnostní zkouąku pod sedle pro 4 leté klisny, důleľité pro zapsání
do plemenné knihy.
Ohodnocení: 8,6 bodů zařazeno do hlavního oddílu plemenné knihy - míry KVP-168, KVH-158 OH-180, Ohol 18,9
Přiloľen posudek: Uąlechtilá Shagya Arab klisna ve velkém rámci s typickou hlavou a výrazným okem.
Dlouhý rovný krk, vysoký dlouhý kohoutek, pevný hřbet, dostatečně dlouhá a ąiroká záď. V hrudi
přiměřeně hluboká a ąiroká. Suchý pevný fundament. Pruľný dlouhý krok. Klus středně dlouhý.

Obtíľný skok dámy Shagya Arab při skoku Pevný postoj Shagya Arab Rychlý klus Shagya Arab Rozběh Shagya Arab na překáľku

Vyuľití: Děnně vyuľívána v klasickém sportu - pakruky, drezura a volný čas.
Pravydelně se účastní soutěľí vypsaných pro koně startující prvním rokem ZM
Parkury: ZM - Komárno 4 tresté body 1x schození
ZM - Hradią»ko 0 tr. čistě

V roce 2007 připravovaná na výkonností zkouąky mladých 4-5 letých klisen a v srpnu 07 prezentovaná na národní přehlídce Shagya arabu v Litoměřicích.

 

 

Chovná stanice - Shagya Arab
Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab

 
Tel: Adresa: E-mail:
+420 607 810 377 Na písku 649/38 info@fleti.cz
  Stará Boleslav 250 01  
Chovná stanice