Chovná stanice - krmiva pro psy, kočky, koněPro psy

Kenels Favourite

Pro-Vet

Chovná stanice - krmiva pro psy, kočky, koněPro kočky

Kis Kis

Pro-Vet

Chovná stanice - krmiva pro psy, kočky, koněPro koně

Musli

Granule

Ceník


  Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Chovná stanice - Shagya Arab

 

Krmiva zn. pro-vet

 1. ORTHO DENT - při prevenci vzniku a léčbě zubního kamene a zánětu dásní
 2. WEIGHT CONTROL-pro dospělé psy se sklony k obezitě, sniľuje rizika srdečních selhání cukrovky a rakoviny
 3. ULTIMATE- hypoalergenní dietní krmivo
 4. PROTEST-pro psy s potravinovou přecitlivělostí,sniľenou pohyblivostí s osteoporozou- neextrudované za studena lisované
 5. MOBILITY-pro psy s potravinovou přecitlivělostí,sniľenou pohyblivostí s osteoporozou extrudované
OrthoDent

NA ZVLÁDNUTÍ NEMOCÍ ÚSTNÍ DUTINY

 • Systém čiątění zubů
 • Anti-bakteriální činidla směsi
 • Anti-kalkul formula
 • Směs přírodních antioxidantů
 • Prebiotika (MOS+FOS)
 • Vláknina-Vysoko-Viskozitou (F.H.V.)
 • Vláknina-Nízkou-Viskozitou (F.L.V.)

Indikace

PRO-VET ORTHODEN byl speciálně vytvořen pro prevenci a léčbu onemocnění ústní dutiny - zubního plaku, zubního kamene a zánětu dásní. U vąech psů se vyskytuje zubní plak, kámen, nebo zánět dásní. Bohuľel, neuvěřitelně aľ přílią často. Úkolem PRO-VET ORTHODENT je zabránit tomu, aby váą mazlíček neprocházel touto bolestnou cestou.

Mějte na paměti, ľe dentální onemocnění ukazují na stav tkáně dásní. Plak & Zubní kámen jsou nadgingivální & podgingivální (nad & pod dásněmi) nahromadění na povrchu zubů. Mohou se vyskytovat v mnoha různých kombinacích a stupních. Vąechny tyto faktory hrají roli v rozvoji dentálních onemocnění.

Mnoľství zubního kamene neurčuje stadium dentálního onemocnění. Zatímco dentální onemocnění je často doprovázeno závaľným výskytem zubního kamene, libovolné mnoľství zubního kamene v ústní dutině nevede k dentálním onemocněním. Dokonce můľe dojít k mírnému aľ pokročilému onemocnění dásní i bez výskytu zubního kamene. V tlamě můľe být také trvalé stadium dentálního onemocnění v celém objemu nebo tam mohou být ohraničené oblasti, které jsou v pokročilejąím stádiu neľ zbytek tlamy.

To můľe vést k tomu, ľe určit vizuálně stupeň dentálního onemocnění je obtíľné, protoľe nejvýraznějąím faktorem je nahromaděný zubní kámen. Fotky zachycují příklady různých dentálních onemocnění.

Účinnost

CHARAKTERISTIKA

VÝZNAM

Systém čištění zubů

Pruľné kompaktní částice odstraňují a sniľují tvorbu zubního povlaku. Eliminují zubní kámen a zánět dásní. Má příznivý vliv na zdraví ústní dutiny. 

Anti-bakteriální činidla směsi

Sniľují šíření ústních bakterií a sniľují tvrdost zubního plaku a tvorbu zubního kamene. Přispívají k maskování špatného dechu a brání tvorbě specifických bakteriálních sulfonátových těkavých mastných kyselin.

Anti-kalkul formula

Vytváří se rozpustné komplexy s ionty vápníku v ústní tekutině, a tím se eliminuje vápník potřebný pro sráľení zubní povlaku a tvorbu zubního kamene.
Omega 6:3 mastné kyseliny: Nezbytné pro imunitní funkci a udrľení stavu pokoľky.

Zelený čaj

Obsahuje sloučeninu polyfenolů, která se skládá z epigallocacetin gallátu (EGCG). Polyfenoly mají protizánětlivý účinek a výrazně sniľují příznaky vyvolané artritidou.

Vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin (EPA+DHA)

Stimulace imunitního systému. Zlepšení stavu pokoľky při atopickém onemocnění. Sníľení rizika rakoviny, selhání ledvin a osteoartritidy.

Regulace acidity moči a sníľení koncentrací struvitotvorných látek.

Redukce rizika tvoby struvitů.

Vysoký obsah antioxidantů.

Sníľení rizika rakoviny a ledvinové nedostatečnosti.

Vysoký obsah vlákniny s vysokou viskozitou (F.H.V.)

Sníľení rizika cukrovky a tvorby chlupových bezoárů. Stimulace střevní motility a zlepšení tuhosti výkalů.

Vysoký obsah vlákniny s nízkou viskozitou (F.L.V.)

Stimuluje pohyblivost a kontroluje tvorbu bezoáru ze srsti.

Přídavek prebiotika:
- mannan-oligosacharidy
- frukto-oligosacharidů

Chrání střeva před patogenní bakterií. Podporují růst prospěšných bakterií ve střevě. Povzbuzuje pohybu peristaltiky, projevují se pozitivně na činnost střev a vyprazdňování.

Vysoká stravitelnost bílkovin, tuků a sacharidů.

Dobrá konzistence stolice.

Vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin (EPA+DHA)

Stimulace imunitního systému. Zlepšení stavu pokoľky při atopickém onemocnění. Sníľení rizika rakoviny, selhání ledvin a osteoartritidy.

Vysoký obsah antioxidantů.

Sníľení rizika rakoviny a ledvinové nedostatečnosti.

Vysoký obsah vlákniny s vysokou viskozitou (F.H.V.)

Sníľení rizika cukrovky a tvorby chlupových bezoárů. Stimulace střevní motility a zlepšení tuhosti výkalů.

Vysoký obsah vlákniny s nízkou viskozitou (F.L.V.)

Stimuluje pohyblivost a kontroluje tvorbu bezoáru ze srsti.

Přídavek prebiotika:
- mannan-oligosacharidy
- frukto-oligosacharidů

Chrání střeva před patogenní bakterií. Podporují růst prospěšných bakterií ve střevě. Povzbuzuje pohybu peristaltiky, projevují se pozitivně na činnost střev a vyprazdňování.
krmiva pro psy

Weight Control

NÍZKO-ENERGETICKÁ STRAVA PRO SNÍ®ENÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI A JEJÍ UDR®ENÍ

 • Nízká energetické hodnota
 • Vysoký obsah bílkovin
 • L-karnitin
 • Směs přírodních antioxidantů
 • Prebiotika
 • Vláknina-Vysoko-Viskozitou (F.H.V.)
 • Vláknina-Nízkou-Viskozitou (F.L.V.)

Indikace

PRO-VET WEIGHT CONTROL je určen k regulaci tělesné kondice psů s tendencí k rozvoji nadváhy a ke sníľení rizika vzniku rakoviny, cukrovky a srdečních selhání. PRO-VET WEIGHT CONTROL má nízký obsah energie na kontrolu tělesné kondice dospělých psů, kteří mají sklon k rozvoji nadváhy. Nadměrná tělesná kondice sniľuje průměrnou délku ľivota v důsledku zvýąeného rizika rakoviny, cukrovky a srdečních selhání. Speciální sloľení PRO-VET WEIGHT CONTROL sniľuje riziko uvedených chorob a usnadňuje kontrolu tělesné hmotnosti. Tělesná kondice závisí na příjmu potravy a v menąí míře na fyzické aktivitě. Ideální tělesná kondice prodluľuje ľivot a sniľuje riziko závaľných chorob. Mnoľství PRO-VET WEIGHT CONTROL pro jednotlivé psy by mělo být voleno tak, aby byla dosaľena a udrľována ideální tělesná kondice. Na podporu sniľování hmotnosti a předcházení zvyąování hmotnosti, PRO-VET WEIGHT CONTROL má nízkou energetickou hodnotu.

Účinnost

CHARAKTERISTIKA

VÝZNAM

Nízká energetická hodnota

Pro sníľení tělesné hmotnosti psů s nadváhou, ale můľe být také pouľito v reľimu následujícím po sníľení hmotnosti a pro psy s tendencí k rozvoji nadváhy.

Vysoký obsah bílkovin.

Pro zachování svalové hmoty.

Alfalfa (Medicago sativa)

Dietní homeopatický doplněk k léčbě anémie a diabetu, který potlačuje chu» k jídlu a přispívá ke sníľení a udrľení hmotnosti, ke sníľení hladiny cholesterolu v krvi a sníľení rizika srdečních dysfunkcí.

Optimální koncentrace ľivin.

Udrľování tělesných funkcí. Podpora stavu kůľe a srsti.

Vysoká stravitelnost bílkovin, tuků a sacharidů.

Dobrá konzistence stolice.

Vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin (EPA+DHA)

Stimulace imunitního systému. Zlepšení stavu pokoľky při atopickém onemocnění. Sníľení rizika rakoviny, selhání ledvin a osteoartritidy.

Vysoký obsah antioxidantů.

Sníľení rizika rakoviny a ledvinové nedostatečnosti.

Vysoký obsah vlákniny s vysokou viskozitou (F.H.V.)

Sníľení rizika cukrovky a tvorby chlupových bezoárů. Stimulace střevní motility a zlepšení tuhosti výkalů.

Vysoký obsah vlákniny s nízkou viskozitou (F.L.V.)

Stimuluje pohyblivost a kontroluje tvorbu bezoáru ze srsti.

Přídavek prebiotika:
- mannan-oligosacharidy
- frukto-oligosacharidů

Chrání střeva před patogenní bakterií. Podporují růst prospěšných bakterií ve střevě. Povzbuzuje pohybu peristaltiky, projevují se pozitivně na činnost střev a vyprazdňování.
krmiva pro psy

Ultimate

ZVLÁDNUTÍ POTRAVINOVÉ ALERGIE, ATOPICKÉHO ONEMOCNĚNÍ KŮ®E A PO©KOZENÍ SRDCE

 • Hydrolizované bílkoviny
 • Vysoký Taurin / Vysoký L-karnitin
 • (EPA+DHA) + olej brutnáku lékařského
 • Regulace pH moči
 • Směs přírodních antioxidantů
 • Prebiotika
 • Vláknina-Vysoko-Viskozitou (F.H.V.)
 • Vláknina-Nízkou-Viskozitou (F.L.V.)

Indikace

Kombinované vlastnosti PRO-VET ULTIMATE dělají toto krmení uľitečné při léčbě různých psích poruch. Potravinová přecitlivělost a atopie bývají často u psů najednou a je obtíľné je jednoznačně rozliąit. PRO-VET ULTIMATE umoľňuje léčit psy s potravinovou přecitlivělostí i atopií dohromady. Rozdělení bílkovin na menąí fragmenty peptidů sniľuje jejich antigenity. Tento princip se vyuľívá i u psů s přecitlivělostí ke krmení. U psů s přecitlivělosti na sójový protein se po poľití neporuąené bílkoviny rozvinulo svědění, ale po poľití hydrolyzované sójové bílkoviny tomu tak nebylo. PRO-VET ULTIMATE je hypoalergenní dietní krmení obsahující hydrolyzované proteiny, které bývají pouľívány jako eliminační strava. Doposud eliminační strava s hydrolyzovanými proteiny a strava s mateřskými bílkovinami nebyly přímo srovnávány. Na základě údajů o stravě s neporuąenými a hydrolyzovanými bílkovinami lze ale předpokládat, ľe hypoalergenní krmení jako PRO-VET ULTIMATE s hydrolyzovanými bílkoviny je účinnějąí pro psy s potravinovou přecitlivělosti ve srovnání s tím, které obsahuje neporuąené bílkoviny.

Atopie a potravinové přecitlivělosti jdou často ruku v ruce a mají podobné klinické příznaky, ale koľní poruchy způsobené vdechnutím alergenů nebudou reagovat na zdroje hypoalergenních bílkovin. Léčba atopické dermatitidy zahrnuje potlačení chronické zánětlivé reakce kůľe. PROVET ULTIMATE obsahuje eikosany tvořené z di-homo-gama linolenové kyseliny a z eicosapentaenoic kyseliny (EPA) tak, ľe PRO-VET ULTIMATE má proti-zánětlivé účinky.

(Double blind - Vztahující se k exp..), Placebem-kontrolované pokusy u psů s atopickou dermatitidou ukázaly, ľe přidání dvou olejů, oleje brutnáku lékařského (borage), který je bohatý na gama-linolenové kyseliny (GLA) a rybího oleje, který je bohatý na EPA, sniľuje závaľnost svědění, zarudnutí kůľe a samo-trauma. Dobré výsledky byly získány se stravou bohatou na oba oleje, rybí olej a olej brutnáku lékařského. PRO-VET ULTIMATE obsahuje asi 0,5% borage oleje a 5% rybího oleje. Účinnost PRO-VET ULTIMATE byla testována na čtyřech klinikách pomocí testů kontrolovaných placebem. Po 10 týdnech stravy se projev svědění a zarudnutí kůľe sníľil přibliľně na polovinu, zatímco řízená léčba neměla vliv ľádný. Podle majitelů se po stravě zlepąil stav pokoľky u 60% psů. Je tedy zřejmé, ľe u značného počtu psů s atopickou dermatitidou se po krmení PRO-VET ULTIMATE obohaceným vhodným mnoľstvím rybího oleje a oleje brutnáku lékařského zlepąí kůľi. Budou zde vąak velké rozdíly v reakcích jednotlivců.

U psů s idiopatickou chronickou kolitidou nebo zánětlivým onemocněním střev, krmení hypoalergenní stravou jako PRO-VET ULTIMATE zaloľené na hydrolyzovaných bílkovinách vedlo k výraznému sníľení klinických příznaků. Po poľití rybího oleje lze očekávat daląí zlepąení klinického stavu prostřednictvím jeho protizánětlivých účinků. U člověka s ulcerózní kolitidou byl takový pozitivní účinek prokázán. U pacientů se srdečním selháním je rozvoj anorexie a kachexie pravděpodobně zprostředkovaný zvýąenými hladinami TNF a IL-1 v krvi. Placebo-kontrolované studie u psů se srdečním selháním ukázaly, ľe dietní rybí olej sniľuje plazmatické koncentrace TNF a IL-1 a působí proti kachexii. Mnoľství podávaného rybího olej odpovídá 1,3% suché potravy. Psi jsou schopni tvořit taurin, ale jeho nedostatek se můľe rozvinout prostřednictvím metabolické poruchy v kombinaci s nízkým příjmem. Psi jsou také schopni tvořit karnitin, ale jako u taurinu, se nedostatek karnitinu můľe také rozvíjet. Psi s kardiomyopatií spojenou s nízkou koncentrací karnitinu v srdečním svalu mohou vykazovat zlepąení po doplnění karnitinu. V nahodilých, placebem-kontrolovaných studiích bylo prokázáno, ľe srdeční funkce a přeľívání psů s kardiomyopatií a nízkými plazmatickými hladinami taurinu se zlepąily po doplnění kombinace taurinu a karnitinu. Pouľití PRO-VET ULTIMATE by u vąech pacientů mohlo úspěąně vést k odstavení od léků. K léčbě kardiomyopatie jsou vhodné dávky taurinu a L-karnitinu v suché stravě 0,15 a 0,075%, tj. dávky obsaľené v PRO-VET ULTIMATE.

Účinnost

CHARAKTERISTIKA

VÝZNAM

Hydrolyzované zdroje bílkovin

 Prevence neľádoucích reakcí na potraviny.

Lososový olej 5%

Protizánětlivý účinek, protikachektický účinek.

Olej brutnáku lékařského 0.5%

Sniľuje záváľnost svědění, zarudnutí kůľe a samo-trauma. Má proti-zánětlivé účinky a tím ovlivňuje kůľi při atopické dermatitidě. Aktivní podstatou oleje brutnáku lékařského jsou omega-6 mastné kyseliny a gama-linolenové kyseliny (GLA).

Vysoký L-karnitin 0.075%

Normalizování myocardu oxidací mastných kyselin.

Vysoký Taurin 0.15%
(2-aminoethanesulfonic acid)

Usnadnění neurotransmise v srdečním svalu.

Vysoká stravitelnost bílkovin, tuků a sacharidů.

Dobrá konzistence stolice.

Bohaté na polynenasycené omega-3 mastné kyseliny (EPA+DHA)

Sníľení rizika tvorby struvitů.

Bohatý na přírodní antioxidanty.

Sniľuje riziko rakoviny a ledvinové nedostatečnosti.

Vysoký obsah vlákniny s vysokou viskozitou (F.H.V.)

Sníľení rizika cukrovky a tvorby chlupových bezoárů. Stimulace střevní motility a zlepšení tuhosti výkalů.

Vysoký obsah vlákniny s nízkou viskozitou (F.L.V.)

Stimuluje pohyblivost a kontroluje tvorbu bezoáru ze srsti.

Přídavek prebiotika:
- mannan-oligosacharidy
- fruktooligosacharidů

Chrání střeva před patogenní bakterií. Podporují růst prospěšných bakterií ve střevě. Povzbuzuje pohybu peristaltiky, projevují se pozitivně na činnost střev a vyprazdňování.
krmiva pro psy

Protest

ZVLÁDNUTÍ POTRAVINOVÉ PŘECITLIVĚLOSTI, ZLEP©ENÍ POHYBLIVOSTI A KONTROLA OSTEOARTRITIDY

 • ®raločí Chrupavka
 • Nový Zéland-zelené rty velevrub (NZGLM)
 • L-karnitin / EPA+DHA
 • Směs přírodních antioxidantů
 • Prebiotika
 • Vláknina-Vysoko-Viskozitou (F.H.V.)
 • Vláknina-Nízkou-Viskozitou (F.L.V.)
 • F.H.L. / F.L.V.

Indikace

PRO-VET PROTEST je zvláą» vyvinut pro psy s potravinovou přecitlivělostí, pro psy se sníľenou pohyblivostí, s osteoartrózou nebo náchylností k těmto stavům. PRO-VET PROTEST je obohacen o směs velmi účinných chondro ochranných činidel, konkrétně lososového oleje, Nový Zélandzelené rty velevrub a ľraločí chrupavky, které přirozeně obsahují GAGs (glucosaminoglycans) a chondroitin sulfát.

PRO-VET PROTEST je za studena lisovaná suchá potravina - jedinečná alternativní forma suchého krmiva pro psy.

Největąí rozdíl mezi lisovaným a extrudovaným krmením je absolutní teplota, při které se krmení vyrábí. Během extrudování teplota dosahuje 100° C, toto krmení je pečené a získá tzv. křupavý tvar. Na druhou stranu, při lisování PRO-VET PROTEST teplota nepřesáhne 70° C - tato teplota zaručuje, ľe nejdůleľitějąí sloľky PRO-VET PROTEST, jako jsou extrakt ľraločí chrupavky a Nový Zéland-zelené rty velevrub extrakt, si zachovají optimální funkčnost.

Osteoartróza je u psů častým chronickým, progresivním a bolestivým onemocněním pobybového ústrojí. Váľné onemocnění osteoartrózou můľe být důvodem eutanazie. Kromě toho, degenerace chrupavky bude příkladem zánětlivé reakce syndromu v synoniale membráně. S ohledem na výąe uvedené rozdíly, na lososový olej bohatá strava můľe působit pozitivně na osteoartrózu. Účinky na člověka byly jiľ uvedeny. Čtyři nedávné studie na různých veterinárních klinikách ukázaly, ľe dieta s lososovým olejem, Nový Zéland-zelené rty velevrub extraktem a extraktem ze ľraločí chrupavky zpomaluje progresi osteoartrózy u psů. V běľném testu, pohyblivost určité hmotnosti bylo lepąí u pacientů krmených testovací stravou místo stravou normální.

Kromě zmíněného je tady stále důleľitým fakt, ľe PRO-VET PROTEST je lisovaný a ne extrudovaný. Z lisovaného tvaru se látky při poľívání uvolňují více rovnoměrně. Je to způsobeno tím, ľe lisovaný tvar se při výrobě zvenku uzavírá pomalu. Proto je PRO-VET PROTEST lehce stravitelný a v důsledku toho je pravděpodobnost plynatosti výrazně menąí.

Účinnost

CHARAKTERISTIKA

VÝZNAM

®raločí chrupavka

Bohatá na přírodní anti-zánětlivá činidla a základní stavební prvky jako glucosamino-glycans (GAGs) a chondroitin sulfát na obnovení potřebné sloľky v kloubech. Zvyšuje mazání kloubu a absorpci vody do chrupavky. Působí proti-zánětlivě a tím i sniľuje bolesti kloubu a zlepšuje pohyblivost kloubu. Poskytuje chrupavce flexibilitu, pruľnost a sílu. Kromě toho má blahodárné účinky na příznaky spojené se zánětlivými koľní stavy. Pomáhá při zachování obecného blahobytu.

Nový Zéland-zelené rty velevrub (NZGLM)
Rod: Mytilidae

Má velmi vysokou koncentraci glukosaminu, chondroitin sulfátu - vysoce molekulárního mukopolysacharidu, vitamínu B-komplex, bílkovin a minerálních látek, přírodních Omega-3 mastných kyselin.
Redukuje příznaky artritidy jako je kulhání a podporuje pohyblivost kloubů. Kromě toho se pouľívá pro dysmenorrheu a zánětlivé onemocnění střev.

®elezo chelát

Biologicky aktivní potravinářský přídavek, obnovuje normální hladiny ľeleza v krvi, aniľ by způsobil podráľdění sliznice v trávicím traktu. Zlepšuje trávení.

Vysoký L-karnitin 0.075%

Normalizování myocard oxidací mastných kyselin.

Vysoká stravitelnost bílkovin, tuků a sacharidů.

Dobrá konsistence stolice.

Vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin (EPA+DHA)

Stimulace imunitního systému. Zlepšení stavu pokoľky při atopickém onemocnění. Sníľení rizika rakoviny, selhání ledvin a osteoartritidy.

Regulace acidity moči a sníľení koncentrací struvitotvorných látek.

Redukce rizika tvoby struvitů.

Vysoký obsah antioxidantů.

Sníľení rizika rakoviny a ledvinové nedostatečnosti.

Nízký obsah fosforu (P)

Sníľení rizika selhání ledvin.

Vysoký obsah vlákniny s vysokou viskozitou (F.H.V.)

Sníľení rizika cukrovky a tvorby chlupových bezoárů. Stimulace střevní motility a zlepšení tuhosti výkalů.

Vysoký obsah vlákniny s nízkou viskozitou (F.L.V.)

Stimuluje pohyblivost a kontroluje tvorbu bezoáru ze srsti.

Přídavek výtaľku z Juky.

DSniľuje hodnotu dusíku (amonium, močovina, nitrity a nitráty) a zmenšuje vylučování nebezpečných škodlivých plynů a nepříjemný zápach fekálií a moči.

Přídavek prebiotika:
- mannan-oligosacharidy
- frukto-oligosacharidů

Chrání střeva před patogenní bakterií. Podporují růst prospěšných bakterií ve střevě. Povzbuzuje pohybu peristaltiky, projevují se pozitivně na činnost střev a vyprazdňování.
krmiva pro psy

Mobility

NA ZLEP©ENÍ POHYBLIVOSTI A K ZVLÁDNUTÍ OSTEOARTRITIDY

 • Chrupavku ochraňující činidla směsi
 • Hydrolyzát ľelatiny
 • L-karnitin
 • EPA+DHA
 • Směs přírodních antioxidantů
 • Prebiotika
 • Vláknina-Vysoko-Viskozitou (F.H.V.)
 • Vláknina-Nízkou-Viskozitou (F.L.V.)

Indikace

PRO-VET MOBILITY je vyvinut speciálně pro psy se sníľenou pohyblivostí, osteoartritidou nebo náchylnost k rozvoji těchto stavů. PRO-VET MOBILITY je obohacen o směs látek na ochranu kloubů jako lososový olej, hydrolyzát ľelatiny, glukosamin, chondroitin sulfát, slávka zelenopyská a speciální mléčný koncentrát.

Čtyři nedávné studie na různých veterinárních klinikách ukázaly, ľe strava zejména s lososovým olejem, hydrolyzátem ľelatiny, glukosaminem, chondroitin sulfátem, slávkou zelenopyskou a speciálním mléčným koncentrátem zpomaluje progresi osteoartritidy u psů. Standardní test ukázal, ľe hmotnost si udrľují lépe zvířata krmená touto stravou neľ regulací potravy. PRO-VET MOBILITY obsahuje kombinaci ľivin, jejichľ důsledkem se zánět kloubů zpomalí, bolest zmírní a daląí ničení chrupavky je redukováno.

Jednotlivé ľiviny mají větąinou několik funkčních mechanismů, pro které jsou soustředěny, a v důsledku mají výsledný efekt. Epidemiologický výzkum ukázal souvislost mezi nadváhou a klinickými příznaky osteoartritidy u psů. Vzhledem k tomu, ľe osteoartróza bývá spojena s nadváhou a vyąąím věkem, má PRO-VET MOBILITY sníľenou energetickou hodnotu, obsah bílkoviny a fosforu, a je obohacen o L-karnitin a vitamin E.

PRO-VET MOBILITY sníľí redukcí hmotnosti psů s nadváhou a osteoartrózou závaľnost klinických příznaků. Osteoartróza je u psů častým chronickým, progresivním a bolestivým onemocněním pohybového aparátu. Závaľná forma osteoartrózy můľe být důvodem pro eutanázii. Kromě toho můľe k degeneraci chrupavky docházet v důsledku chronického zánětu synoviální membrány. S ohledem na výąe uvedené, PRO-VET MOBILITY můľe mít pozitivní účinek na osteoartrózu.

Účinnost

CHARAKTERISTIKA

VÝZNAM

Chrupavku ochraňující činidla směsi

Parandab liigese määrimist ja kõhre veesidumisvõimet. Osaleb põletikuvastastes protsessides ning seeläbi leevendab liigeste valu, parandades liikuvust. Annab kõhrele paindlikkuse, elastsuse ja tugevuse. Brzdí degradaci a rozpad chrupavky. Kõrvaltoimena omab naha põletikuliste protsesside vastast mõju.

Hydrolyzát ľelatiny

Stimuluje syntézu kolagenu chrupavek a zpomaluje progresi osteoartrózy. Potlačuje rozpad chrupavky.

Nízká energetická hodnota
+ Vysoký L-karnitin 0.075%

Podporuje kontrolu hmotnosti a tučnosti.

Nízký obsah bílkovin.

Sniľuje zatíľení jater amoniakem (hypotéza) a zatíľení ledvin močovinou.

Nízký pouľitelný fosfor (P)

Sniľuje riziko rozvoje onemocnění ledvin.

Vysoký obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin (EPA+DHA)

Stimulace imunitního systému. Zlepšení stavu pokoľky při atopickém onemocnění. Sníľení rizika rakoviny, selhání ledvin a osteoartritidy.

Regulace acidity moči a sníľení koncentrací struvitotvorných látek.

Redukce rizika tvoby struvitů.

Vysoký obsah antioxidantů.

Sníľení rizika rakoviny a ledvinové nedostatečnosti.

Vysoký obsah vlákniny s vysokou viskozitou (F.H.V.)

Sníľení rizika cukrovky a tvorby chlupových bezoárů. Stimulace střevní motility a zlepšení tuhosti výkalů.

Vysoký obsah vlákniny s nízkou viskozitou (F.L.V.)

Stimuluje pohyblivost a kontroluje tvorbu bezoáru ze srsti.

Přídavek prebiotika:
- mannan-oligosacharidy
- fruktooligosacharidů

Chrání střeva před patogenní bakterií. Podporují růst prospěšných bakterií ve střevě. Povzbuzuje pohybu peristaltiky, projevují se pozitivně na činnost střev a vyprazdňování.
 
Tel: Adresa: E-mail:
+420 607 810 377 Na písku 649/38 info@fleti.cz
  Stará Boleslav 250 01  
Chovná stanice