Chovná stanice - Shagya ArabÚvod

Chovná stanice - Shagya ArabNovinky

Chovná stanice - Shagya ArabO plemeni

Chovná stanice - Shagya ArabNaąe koně

Dáma

Registana

Chovná stanice - Shagya ArabVýstavy a závody

Chovná stanice - Shagya ArabProjíľďky na
koních

Chovná stanice - Shagya ArabSponzorský dar

+420 607 810 377
info@fleti.cz

Na písku 649/38
Stará Boleslav 250 01

Chovná stanice - Shagya Arab

  Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Chovná stanice - Shagya Arab

Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab
 

Shagya Arab

Shagya Arab na procházce   Shagya arab je celosvětově uznávaným vąestranně vyuľitelným plemenem koní. Podařilo se i v evropských podmínkách vyąlechtit ve svém typu uąlechtilého, tvrdého a vytrvalého arabského koně. Nepřetrľitým výběrem kvalitní krve se podařilo dosáhnout větąí velikosti koně, jeho rámce, síly kostry a praktické pouľitelnosti pod sedlem. V roce 1978 proběhla  světová konference po jejímľ skončení byl Shagya arab vyhláąen za speciální čistokrevné arabské plemeno, přesto ľe jeho historie sahá zpátky skoro 200 let.

V ČR byl  svaz chovatelů Shagya arab zaloľen roku 1993 a  jeho prezidentem je dodnes velice uznávaný pan Otto Dlabola.
Velký dík patří  panu Dlabolovi za jeho dlouholetou péči tomuto plemenu,  kdy  se postaral  o jeho rozvoj a určil správný směr jeho vývoje. Díky tomu potomstvo plemene Shagya arab  kaľdým rokem sílí a vzrůstá jeho obliba  také  u laické veřejnosti.

Toto plemeno se objevuje  na vytrvalostních dostizích a v zápřazích, můľeme jej vidět  na přehlídkách, parkurových závodech, drezurních závodech, soutěľích ve vąestrannosti a ve westernovém světě.

Shagya Arab při projíľďce Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab je krásný kůň Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab při skoku Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab na výstavě tří letých klisen Chovná stanice - Shagya Arab Shagya Arab při westernové drezůře

Při pozorném sledování je můľeme zahlédnout ve filmech a pohádkách, kde jsou pouľíváni pro svůj atraktivní vzhled a báječné chování pro filmaře  tak potřebné.

Moje postřehy a poznání:

Moje první seznámení s koňmi tohoto plemene sahají do roku 2003. Za celou dobu mého ľivota coľ bylo tenkrát  takřka 16 let  jsem potkala spoustu plemen a typů koní povětąinou zástupce ČT a A1/1. Výběr mého koně byl bez nějakých velkých předpokladů a  nakonec se řídil hlavně srdcem. Na den dětí jsem objevila můj ľivotní poklad, v té době tříletou klisničku, podílovou Shagya Arabku Registanu.
Kdyľ se Regi ocitla v nové stáji mé farmy začali jsme si na sebe pomalu  zvykat. Seznamování trvalo pár měsíců protoľe jak říká jedno pořekadlo, mají a uctívají  pouze jedno pána. A to se také stalo. Reginka si mě začala pěkně hlídat a doąlo k její znatelné fixaci a citlivosti na mou osobu. Co je radostnějąího, neľ kdyľ vás váą kůň pozná jen co se dotknete dveří do stájí a kráčíte po chodbičce směrem k jeho boxu? Málo co. Radost která z miláčka jeho řechtáním a frkáním září je nepopsatelná jako nic na světě. 
Po obsedlání a sľití jsme začaly trénovat a soutěľit v parkurovém skákání. Zprvu nám to aľ tak neąlo ale snaľily jsme se obě. Občas moje tvrdá ruka zasáhla aby korigovala energičnost vedoucí k nepřesnostem při skákání a odměnou byl rychlý postup za lepąími výsledky.
Souznění nastalo a my jsme se začaly umís»ovat na dekorovaných místech.
Máte-li koně, je to jako mít dítě. Jedno dítě je smutné a samo, proto doąlo na daląí přírůstek do rodiny. 
Tentokrát to bylo v Prosinci 2006 a já jsem si k vánocům vybrala druhou kobylku. Byla to čistokrevná Shagya Arabka z největąího chovu v ČR a to z Hřebčína Jeníkov. První návątěva stačila k tomu ľe jsem si vybrala 3 letou klisničku jménem Dáma.

Chovná stanice - Shagya Arab
Chovná stanice - Shagya Arab Chovná stanice - Shagya Arab

 
Tel: Adresa: E-mail:
+420 607 810 377 Na písku 649/38 info@fleti.cz
  Stará Boleslav 250 01  
Chovná stanice